Utsatt årsmøte

I den situasjonen vi nå er i, har styret i TIR besluttet å utsette tidligere annonsert årsmøte – onsdag 29.04. Vi kommer tilbake med ny dato når vi vet mer om mulig gjennomføring.