UTLYSNING AV MIDLER TIL IDRETTSORGANISASJON SOM PLANLEGGER BYGGING AV IDRETTSANLEGG

Troms og Finnmark idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettsorganisasjoner som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen». TFIK ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg. Vi har etablert et anleggsfond som idrettsorganisasjoner kan søke på for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. Anleggsfondet er en den av Samfunnsløftet og er i sin helhet finansiert av SpareBank 1 Nord-Norge.

Se utlysningen som er vedlagt for informasjon om kriterier for tildeling og hvordan dere kan søke om midler, eller sjekk ut vår nettside:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/anlegg/anleggsfond/

Søknadsfrist: 1. oktober 2020.