Tromsø kommune informerer: Idrettsanlegg holder fortsatt stengt.

Tromsø kommune holder alle utendørsanlegg og innendørsanlegg stengt inntil videre.

Avgjørelsen om å holde utendørsanlegg stengt, begrunnes i at det fortsatt ligger store mengder snø på de fleste kunstgressbaner. Det er per i dag for mye snø på disse banene til at kommunen vurderer å fjerne snøen. Det samme gjelder også for håndtering av snø på ballbinger.

Anbefalingen om å vente med aktivitet i utendørsanlegg gjelder også idrettslag som har driftsavtaler med kommunen.

Avgjørelsen om å holde innendørshallene stengt, begrunnes i at det ikke er praktisk mulig å overholde tilfredsstillende smitteverntiltak. Dette innebærer også at kommunens svømmehaller er stengt.

Anbefalinger til private

Idrettslag som drifter private idrettsanlegg står fritt til å åpne sine anlegg. Det følger likevel strenge nasjonale anbefalinger for aktivitet i private anlegg. Kommunen oppfordrer til at idrettslag forholder seg avventende til åpning, av sine private anlegg, grunnet praktiske utfordringer knyttet til smittevern. 

De fleste private anlegg rapporterer at de holder stengt.

Fresing av snø

Kommunen anbefaler videre at velforeninger og andre, som likevel ønsker å frese vekk snø i lokale ballbinger og lignende, om å følge de generelle retningslinjene for å forebygge smitte. 

Les mer: Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus

Kommunen minner likevel om at fresing av kunstgressområder kan skade underlaget, og at områder med granulat må håndteres på riktig måte. Dette innebærer blant annet at snøen skal oppbevares på egnet sted, slik at granulat ikke havner i naturen.

Det vil bli gjennomført en vurdering om det er mulig å åpne idrettsanlegg etter påske.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet i idrettsanlegg gjelder følgende anbefalinger, med bakgrunn i informasjon fra Norges idrettsforbund:

  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Les mer: NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

Les mer: Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet