Deltakere på Introduksjonsprogrammet kan få dekt fritidsaktiviteter og utstyr til barna hos Flyktningtjenesten. Henvendelse til Flyktningtjenesten/Introduksjonsprogrammet for å få mer informasjon om dette.

https://www.tromso.kommune.no/flyktningtjenesten.121007.no.html