Oppdatert informasjon fra Tromsø kommune angående idrettsanlegg i koronatiden.

Fra: Carl Joacim Fensbekk [mailto:Carl.Joacim.Fensbekk@tromso.kommune.no]
Sendt: 11. mai 2020 12:37
Til: Wilhelmsen, Alf-Kondrad <Alf-Kondrad.Wilhelmsen@nif.idrett.no>
Kopi: Emma Amundsen <Emma.Amundsen@tromso.kommune.no>; Pål Jentoft Johnsen <Pal.Jentoft.Johnsen@tromso.kommune.no>
Emne: Bruk av Tromsøhallen

Hei hei!

I påvente av ny veileder og nye retningslinjer for idretten, følger vi nå nyheten som kom 7. mai og åpner for mer bruk av Tromsøhallen.

Vi tolker det slik at det nå kan være samlinger på opp til 20 per gruppe, så lenge de individuelle deltakerne holder 1 m avstand. Utover dette tolker vi det slik at det kan være opp til 50 personer samlet i en hall. Se helsedirektoratets nettsider for foreløpig veileder.
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner


Dette gjør så vi øker «kapasiteten» i Tromsøhallen fra og med i dag, med følgende;

Vi åpner for at det kan være 15 utøvere +1 ansvarlig i hver 1/3 av hallen. Det er da selvsagt ikke lov å «krysse» disse 15 underveis i treningen.
Det er fortsatt kun ett idrettslag per dag, og kun én økt om dagen. Økten kan var så lenge det er ønskelig, men man kan altså ikke skifte ut grupper i løpet av ettermiddagen.

Vi ønsker oss fortsatt innsendte smittevernsplaner for øktene – slik at vi ser at det finnes konkrete planer for hvordan ivareta smittevern. Denne må «godkjennes» før økta.


Det er viktig at idrettslaget/treneren har god oversikt over hvilke deltakere som er på plass i hallen – slik at det enkelt kan gjøres smitteoppsporing, om det skulle være tilfelle.

Det er fortsatt viktig at idrettslagene lager gode rutiner for hygiene, spesielt håndhygiene.

Kommentar fra helsedirektoratet og kommuneoverlegen;
Det er særlig smittefare ved idrettsaktivitet på grunn av økt spytt og slimdannelse, samt svette, som igjen gjør at utøvere oftere tar seg i ansiktet. Dette bør så langt det lar seg gjøre unngås. Det bør legges til rette for at utøvere kan tørke av svette med papir el.

Med vennlig hilsen

Carl Joacim Fensbekk
Idrettsrådgiver
Kultur og idrett, Idrett