Prinsipper

Prinsipper

Fordelingsprinsipper for Tromsø Idrettsråd:

  • 50 % av tilskuddsbeløpet fordeles som hodestøtte til idrettslag som har aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Ungdom tildeles dobbel støtte.
  • 40% fordeles på grunnlag av en skjønnsmessig fordeling. Prioriteringer lagt fra Kulturdepartementet, NIF og TIRs eget årsmøte legges til grunn.
  1. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Idrettsregistreringen)
  2. Mennesker med minoritetsbakgrunn/sosiale risikogrupper (Inkludering i idrettslag)
  3. Idrettsskole/allidrett (Idrettsregistreringen)
  4. Trener og lederutviklingstiltak
  5. Antidopingarbeid. Klubber som sertifiseres som «Rent Idrettslag» og aktivt arbeider med å sertifisere ungdom (15-19 år) i sitt idrettslag som «ren utøver» vil motta støtte på bakgrunn av dokumentasjon fra Antidoping Norge og klubbene selv.
  • 10% av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber/grupper, hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø. (Egen rapport til Tromsø Idrettsråd)

I den grad Årsmøtets vedtak bryter med retningslinjene fra Kulturdepartementet og/eller NIF, skal Tromsø Idrettsråd tilpasse seg disse og informere idrettslagene om endringer.

Anbefalinger NIF/KKD her