Et levende og trygt idrettsTromsø

Et levende og trygt idrettsTromsø

Et levende og trygt idrettsTromsø

Bildet er ment å være et visuelt bilde på hvilken idrett vi ønsker i Tromsø kommune. Hver og en inviteres til selv å reflektere hva som menes med et trygt og levende idrettsTromsø.

For oss handler det i stor grad om å tilrettelegge for mye og god aktivitet i barn og unges nærmiljø. Idrett og aktivitet som er ledet av engasjerte, omsorgsfulle, tydelige og ansvarsfulle voksne, som sørger for at de ulike idrettsmiljøene, oppleves trygt for alle involverte.  På bildet skal all idrett i Tromsø være representert, enten gjennom aktivitet eller utstyr. Det er bakt inn ulike verdier i bildet, både skriftlig og mer kunstnerisk. Idrettens egne verdier; idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap er naturlige ingredienser i bildet. Verdiene er resultatet av gruppearbeid deltagerne gjorde på inkluderingskonferansen « Det è plass tel aille» som Tromsø Idrettsråd arrangerte i 2016.

Bildet er tegnet av Siw Utheim Pedersen, en lokal kunstner – her kan du se flere av hennes flotte arbeid. https://www.siwutheimpedersen.com/