Tromsø kommunes Idrettspris

Tromsø kommunes idrettspris ble innstiftet i 2005, og tildeles av kommunestyret. Prisen utdeles av ordføreren i forbindelse med siste kommunestyremøte for året i desember.

Hvem fortjener årets Idrettspris?

Nå kan du komme med din kandidat. Vi vet alle at det finnes mange som kunne fortjent en pris for sin innsats innen idretten i Tromsø, – enten som utøver, leder, frivillig og ildsjel.

Meld inn forslag på din kandidat. Prisen kan tildeles personer, lag eller foreninger tilknyttet idrettsmiljøet i Tromsø kommune. Prisvinneren(e) må enten ha oppnådd gode resultater som er med på å sette Tromsø på kartet, eller på annen måte gjort en fortjenstfull innsats for idretten i Tromsø kommune. Begrunnede forslag til kandidat(er) må være Idrettsrådet (tromso.idrettsrad@nif.idrett.no) i hende innen 01. november.

2018
Alexandra Divina
Les mer
2017
Midnight Sun Marathon
Les mer
2016
Bjørn Steinar Johansen
Les mer
2015
Johann Andrè Forfang
Les mer
2014
Ballklubb Tromsø (BKT)
Les mer
2013
Kari Nerdrum Tangen
Les mer
2012
Silje Theodorsen
Les mer
2011
Sigurd Rushfeldt
Les mer
2010
Ivan Tzatchev
Les mer
2009
Ørjan Hansen
Les mer
2008
Agnetha Åsheim & Sara Svendsen
Les mer
2007
Børge Johansen
Les mer
2006
Kjell Lorentsen
Les mer
2005
Ole Martin Årst
Les mer