Inkludering i idrettslag

Søknadskriterier og retningslinjer

Hovedmålgruppene for ”Inkludering i idrettslag” er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Klubber som får midler fra denne ordningen vil bli fulgt opp av Tromsø idrettsråd, bl.a. med besøk til klubben og klubbens tiltak.

Målgruppen er barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer, som kan være til hinder for å delta i organisert idrett.

  • Innvandrerjenter spesielt (tiltak rettet mot innvandrerjenter).
  • Inkludering av innvandrerjenter (tiltak som omfatter etnisk/ikke etnisk norske).
  • Inkludering av innvandrere generelt (tiltak som omfatter etnisk/ikke etnisk norske) gutter og jenter 6-19 år.
  • Økonomiske støttetiltak (redusere barrierer for å delta i idrettsaktiviteter via idrettslag/klubb)

Rapport 2017 for idrettslag over kr.25.000 til idrettsråd vedr. Inkludering i idrettslag

Søknad 2018 for idrettslag over kr.25.000 til IR eller IK vedr tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

Søknad 2018 og rapportskjema IL max kr 25000