Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? Denne sidens innhold baserer seg på erfaringer gjort gjennom arbeidet med tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag».

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/

Alle skal med