Årsmøte i Tromsø Idrettsråd – tirsdag 09.06 kl. 18.00.

Tirsdag 09.06 kl.18.00, avholdes Årsmøtet for Tromsø Idrettsråd. Møtet avholdes digitalt på plattformen Teams. Saker som ønskes behandlet må være Idrettsrådet i hende senest tirsdag 26.05.

Adresse; Tromsø Idrettsråd postboks 12, 9285 Tromsø, eller e-post; tromso.idrettsrad@nif.idrett.no

Styret i Tromsø Idrettsråd