Timefordeling

Timefordeling

På vegne av Tromsø kommune tildeler Tromsø Idrettsråd timer i alle kommunale idrettsanlegg. Fordelingsnøkkelen følger prinsipper vedtatt av idretten selv.