Troms Idrettskrets ønsker kandidater til Idrettskretsens høyeste utmerkelse

Troms idrettskrets Hederstegn er den høyeste utmerkelsen som gis i Tromsidretten.

Hederstegn deles ut for sportslige resultater, administrativ innsats og  «Ildsjelprisen».
Statuttene for Troms idrettskrets Hederstegn finner du her.

 

 

Alf Konrad Wilhelmsen

Author Alf Konrad Wilhelmsen

More posts by Alf Konrad Wilhelmsen